KapervanderWorm

 

Wie:
Arletta Kaper: Artez Fashion Design, Arnhem
MattievanderWorm: Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam Intentie:
Wij realiseren ons dat wij, mensen, betekenisgevende wezens zijn. Betekenissen die we aan de ons omringende dingen geven zijn we we ons vaak niet bewust. Met onze kunstprojecten willen we door die vanzelfsprekendheid heenprikken zodat verwondering vrij kan komen. Werkwijze:
Bij een opdracht kijken wij waar een gegeven plek/situatie om vraagt, lichten die plek/situatie uit, met als doel om de identiteit van de plek te versterken. Afstemmen is een sleutelbegrip bij onze werkwijze. Afstemmen op de genius loci, op de gebruikwijze van een plek, op de gebruikers/passanten van de plek. Afstemmen ook op onderwerpen die relevant zijn voor een plek, de daaraan gerelateerde beeldkeuze en beeldtaal, maat, kleur, materiaal en technische uitvoering. Met als doel: Een verrassende en gelaagde synchronisatie tussen omgeving, toeschouwer/passant te laten ontstaan. Het kunstwerk als katalysator en bemiddelaar naar een ruimer werkelijkheids-begrip. Om dit te bewerkstelligen werken we graag samen met de opdrachtgevers, architecten, bewoners en bezoekers.